Нашата фабрика поседува високотехнолошки метод за производство на сулфур црн Б, сулфур црн БР, 2, 4-динитрохлоробензен и 2-амино-4-нитрофенол.

за
Нашата компанија

Форинг увоз и извоз копродукции, Ltd е основана во 2004 година. Нашата компанија ги има добиено ISO 9001: 2006 и ISO 14000. Имаме акумулирано богато искуство за извоз на кинески фини хемиски производи. Врз основа на нашата моќна фабрика, ние сме во состојба да го поддржуваме сулфур црниот и неговите посредници на пазарот во странство.

вести и информации